Rychlý kontakt

inPAS
Autorizované měření emisí

Adresa:Trojanovice č.p. 302, 744 01 Trojanovice

Telefon:+420 606 648 686

Email:inpas@inpas.cz

IČ:62259733

DIČ:CZ6409051814

Reprezentační fotka Reprezentační fotka Reprezentační fotka Reprezentační fotka Reprezentační fotka Reprezentační fotka Reprezentační fotka Reprezentační fotka

Autorizované měření emisí ostatních zdrojů znečisťování ovzduší

Povinnosti provozovatelů ostatních zdrojů znečisťování ovzduší.

Zákon 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a dále vyhláška 415/2012 Sb. (příloha č. 5 a 8) o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, vše v platném znění.