Rychlý kontakt

inPAS
Autorizované měření emisí

Adresa:Trojanovice č.p. 302, 744 01 Trojanovice

Telefon:+420 606 648 686

Email:inpas@inpas.cz

IČ:62259733

DIČ:CZ6409051814

Reprezentační fotka Reprezentační fotka Reprezentační fotka Reprezentační fotka Reprezentační fotka Reprezentační fotka Reprezentační fotka Reprezentační fotka

Technické měření emisí

Pro měření plynných anorganických a organických látek používáme infračervený spektrometr FTIR.

Jeho využití je při měření všech procesů, kde je třeba přesně stanovit obsah plynných znečisťujících látek, či směsi látek, v odpadním plynu či ovzduší, zejména:

-        emisí spalovacích zařízení,

-        emisí těkavých organických látek

-        emisí jednotlivých organických látek a to i karcinogenních, toxických a halogenovaných,

-        emisí amoniaku u zemědělských technologií a procesů,

-        znečistění pracovního a vnitřního prostředí,

-        účinnosti katalytických odlučovacích zařízení,