Rychlý kontakt

inPAS
Autorizované měření emisí

Adresa:Trojanovice č.p. 302, 744 01 Trojanovice

Telefon:+420 606 648 686

Email:inpas@inpas.cz

IČ:62259733

DIČ:CZ6409051814

Reprezentační fotka Reprezentační fotka Reprezentační fotka Reprezentační fotka Reprezentační fotka Reprezentační fotka Reprezentační fotka Reprezentační fotka

Autorizované měření emisí spalovacích zdrojů znečisťování ovzduší

Povinnosti provozovatelů  spalovacích zdrojů:

Zákon 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a dále vyhláška 415/2012 Sb. (příloha č. 2) o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, vše v platném znění.