Rychlý kontakt

inPAS
Autorizované měření emisí

Adresa:Trojanovice č.p. 302, 744 01 Trojanovice

Telefon:+420 606 648 686

Email:inpas@inpas.cz

IČ:62259733

DIČ:CZ6409051814

Reprezentační fotka Reprezentační fotka Reprezentační fotka Reprezentační fotka Reprezentační fotka Reprezentační fotka Reprezentační fotka Reprezentační fotka

Měření znečistění pracovního prostředí

Nabízíme měření podle nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, včetně stanovení přípustného expozičního limitu (PEL) a nejvyšší přípustné koncentrace (NPK-P) chemické látky v pracovním ovzduší,